Virkeligheten er et mulighetsrom som byr på større bevegelsesfrihet, og friere livsutfoldelse enn vi er vant til å tenke og tro.


Vi preges gjennom oppvekst og utdanning inn i tanke- og handlemøstre vi ikke stiller spørsmål ved. Ved å endre underliggende tankestrukturer kan vi skape nye virkeligheter. 


Ofte ser vi ikke at selvfølgelige sannheter innen kommunikasjon og  tradisjonell økonomisk tenkning skaper mange av de problemer vi strir med både som enkeltmenneske, i virksomheter og i samfunnet.


En dialogisk kommunikasjonstenkning som dyrker både det individuelle og fellesskapet kan skape ny bevegelse, og åpne nye muligheter der vi før har stått fast.


Dialogen og mulighetsrommet står sentralt i forskningsarbeidet mitt som har ledet fram til «Raushetens økonomi - skaperkraft som økonomiens livsnerve». En økonomisk tenkning som utfordrer tradisjonell økonomisk tenknings´ hovedteser og som har som fokus å sette menneskenes potensiale i virke.


TID FOR TANKESKIFT INNEN KOMMUNIKASJON OG ØKONOMI ?